{lang: 'pl'}

Internet i użytkownicy

Przemierzając niezmierzone (czy na pewno? 😉 ) zasoby Internetu natrafiłem ostatnio na opracowanie wyników ciekawych badań statystycznych dotyczących Internetu w Europie przeprowadzonych przez Eurostat.

Polecam Ci lekturę tego kilkustronicowego raportu. Raport można pobrać tutaj.

Całość skupia się na analizie danych dotyczących dostępu użytkowników indywidualnych i gospodarstw domowych do sieci oraz dostępu szerokopasmowego.

Nie zdziwi fakt, że jako Polska nie jesteśmy w czołówce, co więcej nasze wskaźniki (dostęp do Internetu i szerokopasmowy dostęp do Internetu) są poniżej średniej europejskiej (uwzględniono 27 krajów EU) które wynoszą odpowiednio 65% i 55%, a polskie wartości to odpowiednio 59% i 51%. Mamy sporo do nadrobienia do najlepszego kraju jakim jest Holandia (odpowiednio 90% i 77%) i sporą przewagę nad osiągającą najsłabsze wyniki Bułgarią (odpowiednio 30% i 26%).

Wnioski?

Ciekawym i ważnym spostrzeżeniem jest trend zmian wartości wskaźników w czasie (porównano lata: 2006, 2007, 2008, 2009). Wyraźnie widać dość mocną tendencję wzrostową (ponad 10% wzrosty pomiędzy 2006 a 2009 przy uwzględnieniu grup wiekowych użytkowników niezależnie od grupy).

Czy zastanawiasz się jeszcze czy warto zajmować (uruchomić, rozwijać, przenieść do) się biznesem w Internecie? Dla mnie odpowiedź jest oczywista, ale każdy decyduje za siebie… (poszukującym wiedzy na temat ebiznesu zapraszam: tutaj lub tu lub tam).

I jeszcze

I jeszcze jedno: w przypadku PL 23% użytkowników zrobiło zakupy (dobra i usługi) w Internecie w ciągu ostatnich 12 miesięcy przy bardzo mocnym przywiązaniu do rodzimych dostawców (96% – tu mamy srebrny medal). Z tych Internautów większość wydała pieniądze na podróże i rezerwacje hoteli (ponad 50%), potem na ubrania i dobra sportowe (ponad 40%) i jeszcze zwrócę uwagę na wiedzę (to jest piąte miejsce z ponad 30%).

{lang: 'pl'}